درمان سرطان خون با هدف قرار دادن یک ژن خاص

درمان سرطان خون با هدف قرار دادن یک ژن خاص

سه شنبه ۲۹ خرداد - علمی

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود دریافتند که شاید بتوان با هدف قرار دادن یک ژن خاص، به درمان یک نوع تهاجمی از سرطان خون کمک کرد.