دیداری برای گسترش زبان فارسی در پاکستان

دیداری برای گسترش زبان فارسی در پاکستان

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت - اقتصادی

رایزن فرهنگی ایران در اسلام‌آباد به منظور اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی از برنامه‌ها و بررسی راه‌کارهای توسعه و گسترش زبان فارسی در دانشگاه نومل با رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه پاکستان دیدار کرد.