دیدگاه اسلام درباره دوستی با جنس مخالف

دیدگاه اسلام درباره دوستی با جنس مخالف

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- وجود حریم بین زن و مرد در شریعت اسلام مبتنی بر حقیقتی تکوینی است و اگر در روابط دختر و پسر حریمی وجود نداشته باشد، روح آن‌ها در معرض این جاذبه تکوینی قرار می‌گیرد و جاذبه‌های مثبتی که برای تکامل روح لازم است، از او سلب می‌شود.