رسانه مدرن و تحول در هویت دخترانه

رسانه مدرن و تحول در هویت دخترانه

شنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- استفاده از کالاهای فرهنگی جدید و سخن گفتن درباره آن از سوی دختران بهانه‌ای برای گذران وقت و عمق بخشیدن به ارتباطات است که به دستیابی به حس مشترک، تفاسیر مشترک از واقعیت‌ها و آموزه‌ها و احساس همراهی و هویت مشترک می‌انجامد.