روایت دیدارهای رهبر انقلاب با اهالی کتاب در قابی ۳۰ ساله

روایت دیدارهای رهبر انقلاب با اهالی کتاب در قابی ۳۰ ساله

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- ششمین قسمت از مجموعه «مستند غیر رسمی» که به موضوع کتاب اختصاص دارد و دیدارهای صمیمی رهبر معظم انقلاب با اهالی کتاب و بازدیدهای ایشان از ادوار مختلف نمایشگاه کتاب را روایت می‌کند در کتابخانه ملی رونمایی شد.