«زندگی با طالبان»؛ آشنایی با حاکمان جدید افغانستان

«زندگی با طالبان»؛ آشنایی با حاکمان جدید افغانستان

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «زندگی با طالبان» به نویسندگی آلکس استریک وان لینسانی و فیلیکس کوهن و ترجمه احمد ترجمان منتشر شد.