سانسور ایده‌ها و جعل تاریخ در آمریکا/ ممنوعیت و سانسور ۲۵۷۱ عنوان کتاب

سانسور ایده‌ها و جعل تاریخ در آمریکا/ ممنوعیت و سانسور ۲۵۷۱ عنوان کتاب

سه شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- گزارش انجمن کتابخانه آمریکا (American Library Association) از ممنوعیت و سانسور ۲۵۷۱ عنوان کتاب در سال ۲۰۲۲ در این کشور خبر می‌دهد.