سهم وزارت علوم از بودجه تصویبی مشخص نیست/افزایش ۵۰ درصد حقوق هیات علمی

سهم وزارت علوم از بودجه تصویبی مشخص نیست/افزایش ۵۰ درصد حقوق هیات علمی

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه سهم وزارت علوم از بودجه تصویبی مشخص نیست، گفـت: به رغم این شرایط مشکلی برای پرداخت در دانشگاه‌ها از ابتدای سال ایجاد نشده است.