سینمای کوتاه لیگ ۲ نیست

سینمای کوتاه لیگ ۲ نیست

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- منتقد و کارگردان سینما در نشست «پاتوق فیلم کوتاه» گفت: باید بدانیم سینمای کوتاه مقدمه سینمای بلند نیست، سینمای کوتاه لیگ دو نیست که تمرین کنید تا به لیگ برتر برسید، سینمای کوتاه یک سکانس خلاصه شده از یک فیلم بلند هم نیست، بلکه عرصه تبلور فرم است. پس قرار نیست در سینمای کوتاه حتی یک داستان خیلی سرراهی هم ارایه کنید.