صدها کهکشان در یک تصویر

صدها کهکشان در یک تصویر

دوشنبه ۱۳ آذر - سیاست

تلسکوپ هابل تصویری حیرت‌انگیز از خوشه‌ی کهکشانی “Abell ۳۸۲۷” ثبت کرده است.