ضرورت هم اندیشی کشورهای مسلمان برای دستیابی به جایگاه شایسته در زمینه علم و فناوری

ضرورت هم اندیشی کشورهای مسلمان برای دستیابی به جایگاه شایسته در زمینه علم و فناوری

شنبه ۲۶ خرداد - سیاست

وزیر علوم بر ضرورت هم اندیشی کشورهای مسلمان در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: هم‌اندیشی به منظور افزایش و هم‌افزایی قدرت کشورهای اسلامی در تمامی سطوح به ویژه در بخش علم و فناوری‌ از جمله مقدمات نیل به جایگاه شایسته جهان اسلام است.