عاشقانه‌ای سرشار از شلختگی

عاشقانه‌ای سرشار از شلختگی

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- «هفت بهار نارنج»، درامی عاشقانه درباره زندگی شمس، یک استاد ادبیات بازنشسته است. عشق شمس و طلعت که با به کما رفتن طلعت و مراقبت شمس از او در خانه وارد مرحله دیگری شده است. شمس درگیر فراموشی شده است و این زوج فرزندی ندارند.