فرار از ریاست

فرار از ریاست

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا-  اگر حقیقت ریاست را بشناسیم، نه تنها یک قدم هم برای رسیدن به آن بر نمی‌داریم بلکه از ریاست فرار می‌کنیم.