فیلم‌هایی که معلولان را روی پرده آوردند

فیلم‌هایی که معلولان را روی پرده آوردند

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- سینمای ایران طی بیش از نیم دهه، ادای دین خوبی نسبت به معلولان و کم‌توانان ذهنی و جسمی داشته است؛ در این سال‌ها آثاری با محوریت این قشر به تولید رسیده که جنبه‌های مختلفی از مشکلات و نقش آنها در خانوده و جامعه را به تصویر کشیده و هر بار نگاه جدیدی به این حوزه تزریق شده که از بیان کلیشه‌ای آن جلوگیری کرده است.