قرنطینه پرسپولیس به پایان رسید

قرنطینه پرسپولیس به پایان رسید

شنبه ۱۱ آذر - ورزش

باشگاه پرسپولیس از پایان دوره قرنطینه این تیم در هتل آکادمی فوتبال خبر داد.