لنز هوشمندی که علائم حیاتی بدن را اندازه می‌گیرد!

لنز هوشمندی که علائم حیاتی بدن را اندازه می‌گیرد!

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت - سیاست

هنگامی که از لنزهای تماسی استفاده می‌کنیم انتظار داریم بینایی ما بهبود یابد اما شاید بتوان با این لنزها علائم حیاتی بدن را نیز بررسی کرد.