مجتبی پیرزاده در «کلاغ‌ها»

مجتبی پیرزاده در «کلاغ‌ها»

چهارشنبه ۱۲ بهمن - اقتصادی

فیلم کوتاه «کلاغ‌ها» با بازی مجتبی پیرزاده آماده نمایش شد.