مجموعه تاریخی «ریسباف» به شهرداری اصفهان واگذار شد

مجموعه تاریخی «ریسباف» به شهرداری اصفهان واگذار شد

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

اصفهان – ایرنا- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اصفهان گفت: مجموعه تاریخی «ریسباف» برای احیاء و عملیات نجات بخشی در اختیار شهرداری اصفهان قرار گرفت.