مهلت شرکت در جشنواره ملی سرود فجر تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره ملی سرود فجر تمدید شد

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مهلت شرکت در نخستین جشنواره ملی سرود فجر تا ۱۰ آذر تمدید شد تا هنرمندان کشورمان فرصت ارسال آثار به جشنواره را داشته باشند.