نسخه الکترونیکی هزار واژه‌های علوم مهندسی منتشر شد

نسخه الکترونیکی هزار واژه‌های علوم مهندسی منتشر شد

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌منظور تسهیل دسترسی به معادل‌های فارسی لغات و اصطلاحات بیگانه، نسخه الکترونیکی سه ‌جلد هزارواژه علوم مهندسی را منتشر کرد.