هم صدایی انسانیت و هنر برای فلسطین

هم صدایی انسانیت و هنر برای فلسطین

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- نوزادان سوخته، حرارت آتش، بوی دود و پدرانی که بهت زده در تکاپوی نجات خانواده بودند این بار سکوت بسیاری از هنرمندان جهان را شکستند. بسیاری از این هنرمندان، اهل خاورمیانه و یا مسلمان نیستند و خون عربی هم ندارند. با این حال، این پیام را به جهان مخابره می‌کنند که برای دفاع از مظلوم، تکیه بر «انسانیت» هم کافیست.