واقفان ساوه نیات خود را به درمان و ازدواج سوق دهند

واقفان ساوه نیات خود را به درمان و ازدواج سوق دهند

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

ساوه – رییس اداره اوقاف و امور خیریه ساوه گفت: تاکنون وقفی در زمینه تامین هزینه‎‌های درمان و دارو، ازدواج و مسکن نیازمندان در این شهرستان به ثبت نرسیده است و نیاز است نیات واقفان در این مسیرها سوق داده شود.