وزین: پرداختن به موضوع فلسطین یک فریضه انسانی است

وزین: پرداختن به موضوع فلسطین یک فریضه انسانی است

پنج شنبه ۳۱ خرداد - ورزش

یک استاد دانشگاه در افغانستان با بیان اینکه پرداختن به موضوع فلسطین و توجه به درد و آلام مردم این سرزمین نخست یک فریضه انسانی است، گفت: هر انسان آزاده ای در این خصوص احساس مسوولیت می کند.