پرونده جودوی ایران و یک پرسش بی‌پاسخ/ «پیروزی بزرگ» چه شد؟

پرونده جودوی ایران و یک پرسش بی‌پاسخ/ «پیروزی بزرگ» چه شد؟

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

وکیل پرونده جودوی ایران اسفند سال گذشته و پس از اعلام نظر دادگاه داوری بین المللی ورزش مدعی پیروزی بزرگ برای جودوی ایران شد اما محرومیت جدید جودوی کشورمان نشان داد، نه تنها حکم CAS پیروزی بزرگ نبوده است، بلکه جودوی ایران در حکمی سنگین تا سال ۱۴۰۲ نیز محروم شد.