چگونه تلگرام جایگزین اینستاگرام در پوشش خبری جنگ غزه شد؟

چگونه تلگرام جایگزین اینستاگرام در پوشش خبری جنگ غزه شد؟

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- سانسور در اینستاگرام باعث شد حجم زیادی از اطلاعات و اخبار مربوط به جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ در بسترهای تلگرام و توئیتر صورت بگیرد؛ تولید محتوایی که از نظر فراوانی و تنوع، میزانی مثال‌زدنی و قابل توجه داشته و عمده آنها در حمایت از فلسطین انتشار یافته‌اند.