کتابخانه‌ای با درهای بسته و کتاب‌های بیرون ریخته شده در بابل +فیلم

کتابخانه‌ای با درهای بسته و کتاب‌های بیرون ریخته شده در بابل +فیلم

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

ساری – ایرنا – کتابخانه امامزاده یحیی شهر بابل در محله سبز میدان این شهر با ۱۳ سال فعالیت و ۳۰ هزار نسخه کتاب تعطیل شد و در روزهای اخیر شهروندان بعد از مراجعه به این کتابخانه با درهای بسته و کتاب های بیرون ریخته شده مواجه شدند.