کدخدایی: انتخابات امسال دارای اهمیت بیشتری است

کدخدایی: انتخابات امسال دارای اهمیت بیشتری است

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات پیش رو و نحوه عملکرد شورا و برگزاری آن در سایه همه‌گیری کرونا توضیحاتی داد و انتخابات امسال را دارای اهمیت بیشتری در مقایسه با انتخابات گذشته دانست.