کنسرت ارکستر ملی ایران تمدید شد

کنسرت ارکستر ملی ایران تمدید شد

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- برگزاری کنسرت ارکستر ملی ایران که پیش از این در نخستین شب تابستان بود، برای دومین شب در تاریخ دوم تیر تمدید شد.