کنفرانس گفتگوی بین ادیانی با موضوع «تحول اعتقاد به منجی در ادیان» در تانزانیا برگزار شد

کنفرانس گفتگوی بین ادیانی با موضوع «تحول اعتقاد به منجی در ادیان» در تانزانیا برگزار شد

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران – ایرنا -سومین کنفرانس بین ادیانی با موضوع « تحول اعتقاد به منجی در ادیان» با حضور شخصیت های برجسته ادیان و مذاهب مختلف در تانزانیا برگزار شد.