کوتاهی‌ها در بازسازی فرهنگی را با طرح مساله بانوان جبران کنیم

کوتاهی‌ها در بازسازی فرهنگی را با طرح مساله بانوان جبران کنیم

سه شنبه ۰۸ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ، گفت: یکی از مهم‌ترین مسأله‌ها که در این بازسازی فرهنگی باید جدی گرفته شود و در جبران کوتاهی‌های تاریخی باید به آن بپردازیم، مسأله بانوان است.