کودکی سخت ویل اسمیت؛ توجیه سیلی به صورت کریس

کودکی سخت ویل اسمیت؛ توجیه سیلی به صورت کریس

دوشنبه ۱۴ اسفند - فرهنگی

تهران-ایرنا- ویل اسمیت بازیگر هالیوود درباره شب مراسم اسکار که به صورت کریس راک سیلی زد، به کودکی سخت خود اشاره کرد و رفتار خود را در آن لحظه به عنوان فردی توصیف کرد که «نمی‌خواهد» باشد.