یادآوری زیستن در شرایط سخت

یادآوری زیستن در شرایط سخت

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم کاپیتان قرار نیست که عواطف و احساسات بیننده را در مواجهه با بیماری کودکان معصوم تحریک کند بلکه زندگی کردن و زیستن را حتی در شرایط سخت یادآوری می کند.