یادبود داریوش مهرجویی به همت انجمن منتقدان سینما

یادبود داریوش مهرجویی به همت انجمن منتقدان سینما

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران مراسمی برای یادبود زنده یاد داریوش مهرجویی در قالب تحلیل و بررسی سینمای او برگزار می‌کند.