۷۵ درصد موقوفات شهرستان سنندج دارای سند مالکیت هستند

۷۵ درصد موقوفات شهرستان سنندج دارای سند مالکیت هستند

سه شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

سنندج-ایرنا- رییس اداره اوقاف و امور خیریه سنندج گفت: در حال حاضر ۸۰۰ موقوفه با پنج هزار و ۴۰۰ رقبه در شهرستان سنندج وجود دارد که ۷۵ درصد این موقوفات دارای سند مالکیت هستند.